0

ออฟฟิศ / โรงงาน


GREENDAY GLOBAL CO.,LTD.


829 หมู่ 2 นิคมอุสาหกรรมบางปู(เหนือ) ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 


 Domestic Department : [email protected]
 Export Department : 
[email protected]
 Purchasing Department : [email protected]m