0

สินค้า Greenday

 การทอดสูญญากาศ (Vacuum Frying)

                  การทอดในสูญญากาศ คือ การทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน แต่จะทอดอาหารในสภาวะ ที่มีก๊าซออกซิเจน หลงเหลืออยู่ น้อยมาก โดยการลดความดัน ทำให้จุดเดือดของน้ำมัน และน้ำในอาหาร ต่ำกว่าการทอด แบบปกติ ระหว่างการทอด อาหาร จะได้รับความร้อนโดยมีน้ำมันเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน ความร้อนของน้ำมันทำให้ น้ำภายในอาหารเดือด น้ำระเหยจากภายใน ออกสู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว ทำให้ ความชื้นของอาหารลดลง และผิวหน้าแห้ง กรอบ ผลิตภัณฑ์ที่ทอด ในสูญญากาศจะมีน้ำมัน เหลืออยู่น้อยกว่า การทอดแบบปกติ สามารถรักษาสี และคุณค่าทางอาหาร ได้มากกว่า ลดการเสื่อมเสียของน้ำมัน และสามารถรักษา สีธรรมชาติ ของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ 

การอบแห้งแบบแช่แข็งสูญญากาศ
   (Vacuum Freeze Drying)

                   การอบแห้งเยือกแข็ง เป็นการอบแห้ง ด้วยการแช่เยือกแข็ง ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ำแข็ง ระเหิด (sublimation) เป็นไอด้วยการลดความดันให้ต่ำกว่าบรรยากาศปกติ หลังจากเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแล้ว จะเข้าสู่ กระบวนการหลัก ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ  
    1. การแช่เยือกแข็ง (freezing) เป็นการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (freezing point)
   2. การทำแห้งขั้นต้น (primary drying) เป็นการลดปริมาณน้ำ โดยการระเหิดน้ำแข็งให้เป็นไอโดยการลดความดันบรรยากาศ เพื่อให้ผลึกน้ำแข็ง ที่อยู่ภายใน เกิดการระเหิดเป็นไอ ออกไปจากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ระดับของสูญญากาศ การระเหิดของชิ้นน้ำแข็ง จะเริ่มจากชั้นน้ำแข็งบริเวณ ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ระเหิดไปเป็นไอ จากนั้น น้ำแข็งที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ระเหิดผ่านชั้นแห้ง ออกไปสู่ผิว หน้าของผลิตภัณฑ์
   3. การทำแห้งขั้นที่สอง (secondary drying) เมื่อการทำแห้งขั้นต้นเสร็จสมบูรณ์ น้ำแข็งจะละลายไปหมด จะมีความชื้นที่หลงเหลืออยู่ มีการทำแห้ง ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น เพื่อดึงเอาความชื้นที่เหลืออยู่ออก ถึงระดับความชื้ันที่เหมาะสม
 

กรีนเดย์คิดส์ (Greenday Kids)

                  Greenday Kids วัตถุประสงค์ของเราเพื่อจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนๆของน้องๆ และให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างรอยยิ้ม ให้กับทุกๆสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจบริโภคผักและผลไม้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย

กรีนเดย์ฟิวชั่น (Greenday Fusion)

                  จาก Greenday Snack ดั้งเดิม สู่ Greenday Fusion เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เราคัดสรรคุณภาพของผักผลไม้ที่สดใหม่ และยังเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ดั้งเดิมที่มาพร้อมประสบการณ์รสชาติแปลกใหม่ ที่สามารถเข้ากับทุกเพศทุกวัยมากยิ่งขึ้น อร่อยได้มากขึ้น แบ่งปันกันได้มากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพดีๆ สามารถมีกันได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลาBrochure Greenday 2019

Download 


Brochure Glendee 2019

Download


Brochure Yudi 2019

Download