0

GREENDAY GLOBAL CO.,LTD. 

           เราทำธุรกิจเป็นเวลานานกว่า 40 ปี โดยเริ่มต้นจากบริษัทเทรดดิ้ง ส่งออกผลไม้แปรรูปไปทั่วโลก เรามองเห็นคุณสมบัติของผลไม้จากประเทศไทยว่าอร่อย อุดมไปด้วยวิตามินและไฟเบอร์สูง

       จึงเริ่มหาวิธีอื่นๆในการดำเนินการ เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชณาการไว้อย่างเต็มที่หลังจากเราค้นคว้าและวิจัยเป็นเวลาหลายปี เราประสบความสำเร็จกับการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพจากผักและผลไม้จริง

       เราใส่ใจเรื่องคุณภาพของสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างเต็มที่สำหรับลูกค้าของเรา เชื่อมั่นได้เลยว่า ทุกๆกระบวนการของเรา สินค้าของเราทำจากผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เรามีการสอนและอบรมให้เกษตรกรที่ทำงานร่วมกับเรา และตรวจสอบให้มั่นใจว่าวัตถุดิบทั้งหมดของเรามาตรฐานที่สูงอย่างแน่นอน 

        ที่ Greenday เรานำเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อแปรรูปผักและผลไม้จริงทำขนมคบเคี้ยว และยึดหลักกระบวนการการผลิตตามมาตรฐานระดับโลก กระบวนการการผลิตที่โรงงานของเรา ได้รับการรับรองโดย GMP, HACCP และ ISO เรามีความภาคภูมิใจในคุณภาพของเรา
       เราภูมิใจที่ได้ทำให้ผักและผลไม้ของเกษตรกรไทยได้เป็นที่รู้จักในระดับโลก ปัจจุบัน Greenday ส่งออกผลิตภัณฑ์มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

 


" We serve you our family snack "